Bufori Modelet dhe Specifikimet

Makina Do të vazhdojmë ta mirëmbajnë për vitet në vijim Lloji i motorit
2.7 i (172 hp) 2004 Bufori La Joya 2004 – 2.7 i (172 hp)
#Kthehu në fillim